PASGLAS RÅDHUSGLAS ODENSE

1500 - tallet

Kopi af det såkaldte Rådhusglas, et næsten intakt smalt, cylinder-formet pasglas med en blå, tandet rigle i spiral lidt over glas-sets midte og en tilsvarende blå rigle nederst på det grønne glas. Glasset blev fundet i forbindelse med nedrivningen af det gamle Odense Rådhus i 1880. Pasglasset var renæssancetidens foretrukne drikkeglas. Selve ordet pasglas stammer fra de glastråde, der løber omkring glasset. Datidens drikkeskik foreskrev, at man i en mundfuld skulle drikke den mængde af øl der var mellem to pas- heraf talemåde ”at drikke til pas”.

Ved Chr.IV’s kroning i 1596 bestilte hoffet 36.000 glas fra glashytterne ved Silkeborg. Ingen af disse glas overlevede festen, idet tidens skik bød, at man skulle smadre sit glas, når man havde drukket kongens skål. Blandt almuen på Fyn holdt skikken ”at drikke til pas” sig langt op i 1800-tallet, En lageropgørelse fra købmand Sourbrøge i Odense fra 1760 fortæller, at han opbevarede ”såkaldte passeglas, som alene bruges til at leje ud til bondebryllupper og barsler, der alletider har været en sædvane”.

Læs mere om pasglas i SKALK nr.3 2005