RIBBEBÆGER
MED OPTIK

1500-tallet

Rekonstruktion af ribbebæger med optik og opstukket fod, fundet i Delft, Holland og dateret til 1500-tallet. Glasset er fremstillet i såkaldt stangenglasteknik, en tysk fællesbetegnelse for glas, der er blæst i et stykke med op-stukket fod. Glasset er antageligt produceret på et af de mange små glasværksteder, der lå i de skovrige egne omkring Rhinen.


Den karakteristiske lysegrønne farve som glasset har skyldes, at datidens glas blev fremstillet af lokalt opgravet sand og potaske. Sand indeholder altid en lille smule jern, der farver glasset grønt, og farven varierer alt efter sandet jernindhold. Dette grønne glas kaldes populært for waldglas (dvs skovglas), en tysk betegnelse for nordeuropæisk glas fra middelalder og renæssance.