MEDICINFLASKE
Nønken type

1600 - tallet

Rekonstruktion af lille flaske af typen Nønken dateret til 1600 - tallet. Flasken blev fundet i forbindelse med udgravning på A.P.Møller-grunden i Amaliegade, København.