GLASBÆGER

Himlingøje

200 - tallet

Rekonstruktion af glasbæger fra yngre romersk jernalder. Glasset er fundet i forbindelse med udgravningerne af gravpladsen ved Himlingeøje på Østsjælland. De meget rige fund fra disse udgravninger viser, at der i yngre romersk jernalder var et politisk magtcenter på Stevns med betydelig territorial magt og med tætte handelsforbindelser til de vestromerske provinser. Den provinsialromerske glasindustri blev etableret i slutningen af det første århundrede i områderne omkring Køln, Worms og Trier.

Glashytterne, der lå i de skovrige egne ved Rhinen, producerede i de store mængder af forskellige glas. Glassene blev solgt over hele det romerske område, men blev også med romerske købmænd bragt til bl.a. Skandinavien.

Den grønne farve skyldes, at glasset blev fremstillet af lokalt sand og potaske. Sand indeholder altid en smule jern, der farver glasset grønt, og farven varierer alt efter sandets jernindhold.