BÆGERGLAS
Brøndsager

300 - tallet

Rekonstruktion af drikkeglas fra yngre romersk jernalder. Glasset er fundet i forbindelse med udgravningen af en rig fyrstegrav ved Brøndsager. Glasset er antageligt produceret i en af de mange provinsialromerske glashytter, der allerede i det første århundrede var blevet anlagt i områderne omkring Køln, Worms og Trier. Glashytterne, der lå i de skovrige egne ved

Rhinen, producerede store mængder af forskellige glasvarer. Glassene blev solgt over hele det romerske område, men blev også med handelsfolk bragt til bl.a. Skandinavien. Den grønne farve skyldes, at glasset blev fremstillet af lokalt sand og potaske. Sand indeholder altid en smule jern, der farver glasset grønt, og farven varierer alt efter sandets jernindhold.