OTTEKANTET BÆGERGLAS

1400 - tallet

Rekontruktion af ottekantet bægerglas fra Strassburg. Glasset er blæst i en optisk rilleform og derefter formet over en ottekantet lerdorn. Glasset stammer fra slutningen af 1400-tallet og er
antageligt produceret på et af de mange små glasværksteder, der lå i de skovrige egne omkring Rhinen. Tilsvarende glas kendes fra danmarks middelalder, både fra voldanlæg og byudgravninger.

Den karakteristiske lysegrønne farve som glasset har, skyldes, at datidens glas blev fremstillet af lokalt opgravet sand og potaske. Sand indeholder altid en lille smule jern, der farver glasset grønt og farven varierer alt efter sandet jernindhold. Dette grønne glas kaldes populært for waldglas (dvs skovglas) en tysk betegnelse for nord-europæisk glas fra middelalder og renæssance.