KØLLEGLAS
fra Rosenholm

1500 - tallet

Rekonstruktion af kølleglas fra 1600-tallet, fundet i vold-graven ved Rosenholm Slot ved Hornslet på Djursland.
Da man i begyndelsen af 1960’erne oprensede voldgraven, fandt man den største samling af skår fra drikkeglas og karafler, der kendes fra dansk renæssancetid. Glassene lå i voldgraven nedenfor vinterstuen, hvor glassene sikkert er smidt ud gennem vinduerne efter drikkegilder og andre festligheder på slottet.

Kølleglasset kendes også under det tyske navn en igel. Fødder og skår af kølleglas optræder i arkæologisk sammenhæng fra fund overalt i Danmark og viser, at glasset var et populært glas i dansk renæssancetid. Skår af kølleglas kendes bl.a. fra Roskilde, Ribe, Næstved, København og Grøngård ved Tønder. Glasset er fremstillet i såkaldt stangenglasteknik, en tysk fællesbetegnelse for glas, der er blæst i et stykke med opstukket fod og ofte med pålagte rigler