LILLE SNABELBÆGER

600 - tallet

Højde 19 cm.

Rekonstruktion af lille snabelbæger i lyst, grønt glas, med omkringløbende tråde under munding og nederst på glasset, samt fire hule såkaldte snabler omkring midten af glasset. Snabelbægeret var et af yngre jernalders fornemste drikkeglas. Glassene blev antageligt produceret på frankiske glasværksteder, der lå i de skovrige egne omkring Rhinen eller i det nordfranske område ved grænsen til det nuværende Belgien. Snabelbægeret kendes fra omkring år 450 og til starten af 700-tallet.
De tidligste snabelbægre var oftest lave og buttede, medens de senere typer var højere og mere elegante i formen og med længere og tyndere snabler. Snabelbægeret var udbredt overalt i Nordvesteuropa, især kendes mange fund i England. Fra det skandinaviske område kendes en del store fornemme snabelbægre fra Gotland og Valsgärde i Sverige. Fund af glasskår fra bl.a. Ribe og Dankirke viser, at snabelbægeret også forekom i Danmark i yngre jernalder.