STORT SNABELBÆGER

600 - tallet

Højde 25 cm.

Rekonstruktion af snabelbæger i lyst, grønt glas, med omkringløbende tråde under munding og nederst på glasset, samt to rækker med fire hule såkaldte snabler omkring midten af glasset. Fundet ved Taplow i England og dateret til 600-tallet. Fra det skandinaviske område kendes en del store fornemme snabelbægre fra Gotland og Valsgärde i Sverige.
Snabelbægeret var et af yngre jernalders fornemste drikkeglas. Glassene blev antageligt produceret på frankiske glasværksteder, der lå i de skovrige egne omkring Rhinen eller i det nordfranske område ved grænsen til det nuværende Belgien. Snabelbægeret kendes fra omkring år 450 og til starten af 700-tallet. Snabelbægeret var udbredt overalt i Nordvesteuropa, især kendes mange fund i England. Fund af glasskår fra bl.a. Ribe og Dankirke viser, at snabelbægeret også forekom i Danmark i yngre jernalder.